Akciová spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom chemikálií a surovín pre plastikársky a gumárenský priemysel
 
 
Hlavná stránkaKontakt
 
Produkty
Dopyty našich zákazníkov plníme rýchlo, v rámci existujúceho sortimentu, ale aj v prípade nových výrobkov.
  • Plasty
  • Nátery
  • Lepidlá
  • Chemikálie
  • Priemyselné aditíva
  • Aditíva pre gumárenský priemysel
 
Služby
Naše moderné, počítačom riadené jednozávitkové a dvojzávitkové extrudéry sú vybavené bočným dávkovačom a predmiešovacími zásobníkníkmi vykonávajú nasledujúce práce (roč. kap. 4000 ton):
  • Kompaundovanie
  • Regranulovanie
  • Drvenie
 
Akcie
Pravidelne ponúkame akciové výrobky, ktoré sú ihneď k dispozícii. Za výhodné ceny ponúkame zväčša produkty vlastnej výroby, do vyčerpania zásob. Dobrá kvalita, nízka cena.

Ďalej k akciovým výrobkom
 
O spoločnosti
Naša spoločnosť má významné postavenie v rámci maďarskej výroby plastikárskych surovín a v oblasti predaja plastov a chemikálií.Naše obchodné kancelárie sa nachádzajú v Zsámbéku a Budapešti. Spolupracujeme so spoločnosťami ako Dunastyr, Borsodchem, TVK, Akzo Nobel a ďalšími, sme poverení obchodným zastupovaním firiem Gabriel-Chemie, Custom Resins a Nylene Canada.
Naša stratégia
QUALCHEM Zrt. sa zameriava na zákazníci, a základným kameňom trhovej stratégie je neustály rozvoj kvality výrobnej a obchodnej činnosti, a tým aj trvalé zabezpečenie konkurencieschopnosti. Našim cieľom je vývoj, výroba a predaj spoľahlivých výrobkov vysokej technickej úrovni v súlade s požiadavkami zákazníkov. Nástrojom na dosiahnutie našich cieľov je proces-orientovaný systém riadenia kvality MSZ EN ISO 9001:2009, ktorý je v súlade s medzinárodnými direktívami. QUALCHEM Zrt. v záujme naplnenia kvalitativnych a obchodných cieľov úzko spolupracuje so svojimi dodávateľmi. Od svojich dodávateľov požaduje, aby nimi dodávané výrobky boli v očakávanom kvalite a v termíne.
Kliknutím sem si môžete pozrieť našu fotogalériu!
 
Qualchem Zrt.     2072 Zsámbék, Új Gyártelep     Telefón: (+36-23) 342-238     Fax: (+36-23) 342-286     E-mail: qualchem@qualchemrt.hu     Design nodesign