Akciová spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom chemikálií a surovín pre plastikársky a gumárenský priemysel
 
 
Hlavná stránkaKontakt
 
O spoločnosti
 
Krátka história spoločnosti Qualchem Zrt.
1982   Založenie spoločnosti Qualiplastic Kft, právneho predchodcu spoločnosti Qualchem Zrt, ktorá bola prvým americkom-mad'arským spoločným podníkom, zaoberajúcim sa výrobou termoplastických technických kompaundov.
1983   V prvých dvoch rokov naša spoločnosť ponúkala na trhu predovšetkým polyamidy, a postupne sme prechádzali na kompaundovanie aj iných materiálov a výrobu additivných koncentrátov.
1986   Popri výrobe kompaundov sa rozbehla aj obchodná činnosť s granulátmi a koncentrátmi pre plastársky priemysel. . Obrat spoločnosti dosiahol 1 miliardu forintov.
1989   Zahájil sa predaj chemických surovín.
1992   Spoločnosť sa pretransformovala z s.r.o. na akciovú spoločnosť, so základným imaním 400 miliónov forintov. V tomto roku sme začali veľkoobchodnú činnosť s gumárenskými a plastovými polotovarmi a lepidlami.
1996   Začala sa recyklácia plastového odpadu - regranulovanie.
2000   Zavedenie systému kvality ISO 9002.
2006   Od spoločnosti Zoltek Zrt sme kúpili práva na výrobu polyamidových kompaundov registrovanej obchodnej značky Danamid. Na základe očakávaní našich partnerov sme popri existujúcich typoch Danamidu vyvinuli aj nové typy.
2007   Polyolefínový obalový materiál vyrábaný pridávaním aditíva Qualbio, ktorý podporuje rozklad, získal ocenenie " Ekologický produkt". Pomocou aditíva Qualbio dosahujeme vynikajúce výsledky vo všetkých aplikáciach, kde sú ekologické vlastnosti neodmysliteľné, ako sú napr. nákupné a iné tašky, výrobky z fólie pre poľnohospodárske a lesnícke účely.
2009   V roku 2009 sme podali žiadosť o opätovnú certifikáciu nášho systému riadenia kvality podľa ISO 9001: 2008. Získali sme povolenie na spracovanie, zhromaždenie a zužitkovanie plastového odpadu v množstve 5.000 ton ročne.
2010   Dnes je spoločnosť Qualchem Zrt. významným účastníkom v oblasti výroby plastikárskych surovín a predaja chemikálií. Okrem nášho sídla v Zsámbéku máme obchodnú kanceláriu aj v Budapešti, naše sklady sa nachádzajú v Zsámbéku, Törökszentmiklósi a v Budapešti. Počet zamestnancov
je 40.

Spolupracujeme so spoločnosťami Dunastyr, Borsodchem, TVK, Akzo Nobel a ďalšími, a sme povereným obchodným zástupcom spoločností Gabriel-Chemie, Custom Resins a Nylene Canada. V našej ponuke nájdete plný sortiment termoplastov s príslušnými koncentrátmi. Predávame prírodný a synteticky kaučuk, gumárenské chemikálie, pigmenty, plastové polotovary ( dosky, tyče, rúry, a pod. ), nátery, lepidlá, živice, priemyselné aditíva. Naša kapacita pre kompaundáciu a recykláciu plastov presahuje 4000 ton ročne. Vďaka naším kvalitám dokážeme spĺňať požiadavky našich zákazníkov flexibilne a v krátkom čase aj pri menších objemoch.
Naša obchodná filozofia
QUALCHEM Zrt. sa zameriava na zákazníci, a základným kameňom trhovej stratégie je neustály rozvoj kvality výrobnej a obchodnej činnosti, a tým aj trvalé zabezpečenie konkurencieschopnosti. Našim cieľom je vývoj, výroba a predaj spoľahlivých výrobkov vysokej technickej úrovni v súlade s požiadavkami zákazníkov. Nástrojom na dosiahnutie našich cieľov je proces-orientovaný systém riadenia kvality MSZ EN ISO 9001:2009, ktorý je v súlade s medzinárodnými direktívami.

QUALCHEM Zrt. v záujme naplnenia kvalitativnych a obchodných cieľov úzko spolupracuje so svojimi dodávateľmi. Od svojich dodávateľov požaduje, aby nimi dodávané výrobky boli v očakávanom kvalite a v termíne. Vo všetkých oblastiach obchodnej činnosti zakladáme na spoľahlivých partnerstvách zabezpečujúcich vzájomné výhody.

V súlade s vyššie uvedenými zásadami vedenie spoločnosti QUALCHEM Zrt. stanoví pre každý obchodný rok svoje konkrétne, kvantifikované ciele a priebežne monitoruje ich plnenie.

Každý pracovník spoločnosti QUALCHEM Zrt. sa zaväzuje spĺňať kvalitatívne požiadavky. Naši pracovníci sú zodpovední za naplnenie našich cieľov a za presné dodržanie predpisov riadenia kvality.
 
Qualchem Zrt.     2072 Zsámbék, Új Gyártelep     Telefón: (+36-23) 342-238     Fax: (+36-23) 342-286     E-mail: qualchem@qualchemrt.hu     Design nodesign